Loods Hanze Stoombootonderneming

De nog bestaande overslagloods tevens kantoor van de N.V.. Hanze Stoom-boot Onderneming dateert uit 1919. Deze beurtvaartonderneming onderhield per schip een vaste lijndienst op Amsterdam en Rotterdam.

In de jaren ’30 werden al de eerste tekenen zichtbaar dat de beurtvaart zijn langste tijd heeft gehad. Men ondervond met het vervoer van kleinere hoeveelheden stukgoed steeds meer concurrentie van de in opkomst zijnde vrachtauto.

Het is een wonder dat de loods van n.v. Hanze Stoombootonderneming de tand des tijds doorstaan heeft. De totaal vervallen loods is in 2012 in ere hersteld. Jan Hein Alkemade van Brava-Vastgoed, tevens eigenaar van autobedrijf Renova, heeft de renovatie gerealiseerd. Hij had het pand vanaf begin jaren ’80 gehuurd van de gemeente en het stond op gepachte grond van Rijkswaterstaat. Een langdurig traject van onderhandelingen met Rijkswaterstaat en gemeente volgde. Stichting Thuishaven Tilburg heeft hierbij in het begin een initiërende en adviserende rol gespeeld. Uiteindelijk is, na ruim 10 jaar volhouden, het pand aangekocht en gerenoveerd.

Klik op de foto voor een vergroting met onderschrift.